Horvat d.o.o.

2012. POZIV na skupštinu Društva


Pozivaju se svi članovi da dana 30.04.2012. godine u 10,00 sati prisustvuju Godišnjoj skupštini Društva koja će se održati u prostorijama Društva.

DNEVNI RED 1. Izvještaj po završnom računu za 2011. godnu
2. Donošenje Odluka po završnom računa

Članovi mogu dokumentaciju za sjednicu preuzeti osobno u sjedištu Društva, Donji Kraljevec, Ludbreška bb ili zatražiti na e-mail: horvat@horvat.hr

Direktor