Horvat d.o.o.

2021. POZIV na skupštinu Društva


Pozivaju se svi članovi dana 28.06.2021. godine u 09,00 sati prisustvuju Godišnjoj skupštini Društva koja će se održati u prostorijama Društva.

DNEVNI RED
1. Izvještaj po završnom računu za 2021. godnu
2. Donošenje Odluka po završnom računa

Članovi mogu dokumentaciju za sjednicu preuzeti iz priloga - radni materija.

Direktor