Zapošljavamo - Horvat d.o.o.

SKUPŠTINE DRUŠTVA Horvat d.o.o.


Zapisnik sa skupštine

Trgovačkog društva HORVAT d.o.o. Donji Kraljevec, održane dana 15.04.2018. godine s početkom u 10,00 sati.

Prisutni: Biserka Horvat
Milenko Kranjčec

U 10,15 sati utvrđuje se nepostojanje kvoruma i skupština se odgađa za 30.04.2018. godine.