Zapošljavamo - Horvat d.o.o.

SKUPŠTINE DRUŠTVA Horvat d.o.o.


Zapisnik sa skupštine

Trgovačkog društva HORVAT d.o.o. Donji Kraljevec, održane dana 30.04.2015. godine s početkom u 10,00 sati.

Prisutni: Biserka Horvat
Milenko Kranjčec

Predloženi dnevni red 1. Izvještaj po završnom računu za 2014. godnu
2. Donošenje Odluka po završnom računu

1. Po iznošenju financijskog izvještaja se jednoglasno prihvatio.
2. Odluka o Raspodjeli dobiti (gubitka) se jednoglasno prihvaća

Biserka Horvat

Milenko Kranjčec